HÀNG CÓ SẴN  Mực In Mã Vạch
Lô S5/18 Cụm Làng Nghề, Đường Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội