HÀNG CÓ SẴN  Túi gói hàng
Lô S5/18 Cụm Làng Nghề, Đường Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội